Txostenak

Bilaketa azkarra

Azken berrietara itzuli
Testua bilatu 

  

2009/11 Berako Udala (2006)  2009/04/15

Txostenaren laburpena
Castellano ]       Imprimatu       Txosten osoa pdf

Berako Udala (2006)

Nafarroako Comptos Ganberak Berako Udalaren 2006ko fiskalizazio txostena karrikaratu du. Txostenak honako gai hauei buruzko iritzia ematen du: kontu orokorra, legezkotasuna eta udalaren finantza egoera.

Txostenak emaniko datuen arabera, Berako Udalaren diru-sarrerak 4,5 milioikoak izan ziren eta gastuak, berriz, 3,2 milioi. Diru-sarreretan nagusiak inbertsioen salmenta (1,3 milioi), transferentzia arruntak ( milioi bat) eta zuzeneko zergak izan ziren (900.000 euros).

Gastuei dagokienez, ondasun eta zerbitzu arruntetan 1,1 milioi gastatu ziren, langilerian 700.000 euro eta inbertsioetan 600.000 euro.

Berako Udalaren kontu orokorrak ongi islatzen ditu urteko gastu eta diru-sarrerak. Dena den, salbuespen bat dago, ez baititu Udalaren eta erakundea autonomoaren (musika eskola) kontu bateratuak aurkezten.

Udalaren eta erakunde autonomoaren ekonomia eta finantza-jarduera indarrean dagoen legediari jarraituz garatu da. Eta finantza egoerari, urte amaierako superabita 1,3 milioikoa izan zen. Epe luzerako zorra 1,2 milioikoa zen. Zorpetze-maila diru-sarrera arrunten %6 da, zorpetze mugatik (%19) oso urrun.

Txostenak udal kudeaketaren hainbat alor hobetzen segitzeko gomendioak eskaintzen ditu.

Txosten osoa PDF artxiboan deskargatu

Web orrian sartu ditugun txostenek informazio ematea dute helburu. Bertsio ofiziala, beti ere, Nafarroako Parlamentura eta fiskalizaturiko erakundera bidalitakoak dira.

Kontuen Ganberak web orrian ematen dituen datuak erabiltzea baimentzen du, baldin eta informazio iturria aipatzen bada.